Poraďte sa o svojich problémoch

Na zamyslenie

    Budem tým, čo zo seba urobím!   

 

        Každý človek si buduje svet zo svojho vnútra a to ako vnútorne, tak aj vonkajškovo. Je to o onom známom „Každý si je strojcom svojho šťastia“. Na túto myšlienku má isto každý jeden z vás, ktorí práve čítate tieto riadky svoj názor a ja by som vás vedel zaklasifikovať do dvoch, prípadne troch kategórií. Jedna skupina by mi odpovedala: „Tebe sa to ľahko kibicuje, ty nemáš moje problémy, iste nemáš starosti, finančné či zdravotné problémy...“

Druhá skupina z vás by súhlasne prikývla a napokon tretia skupina by sa čiastočne stotožnila s dodatkom: „no áno, ale len do určitej mieri...!“

Keďže jednou z mojich železných zásad je nikomu nič nevnucovať, aj v tomto prípade sa každý sám rozhodnite do ktorej z kategórií sa chcete začleniť.  Na tému pozitívneho myslenia, ovládanie vedomia, programovania mysle a podobne sa už toho narozprávalo a popísalo strašne veľa. No ak by to nefungovalo, alebo mala by to byť lož, no nevraví sa tiež, že tisíc krát opakovaná lož sa napokon stáva pravdou?

Tak ako človek dokáže pestovať a cvičiť svoje svalstvo, dokáže cvičiť, zoceľovať a zdokonaľovať aj svoju myseľ a svoju vôľu. Posilňovaním vôle znásobujeme svoje schopnosti a výkony. No a pevná vôľa znamená moc, ktorou sa dajú podmaniť slabšie vôle.  Preto niektorých z nás dokážu iní ovládať.  

Ľudia zo slabou vôľou nemajú riadiace rozumové idey, vo svojom konaní sú obmedzení, nestáli a správajú sa len podľa svojich povrchných nápadov a vrtochov. Len málokedy ovládnu svoje prvé prejavy a sú ľahko prístupní cudzím vplyvom.

Stojí teda aspoň za zamyslenie či by sa neoplatilo začať s tým niečo robiť. Každý však musí začať sám od seba napríklad tým, že sa rozhodne: Budem tým, čo zo seba urobím!

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode