Poraďte sa o svojich problémoch

Prečo práve karty?

25.09.2009 20:59

Veľmi jednoducho a stručne by som to skúsil vysvetliť asi nasledovne:

 

Z mystického pohľadu sa dá všetko vo stvorení zdôvodniť prítomnosťou energií a ich vzájomnou kombináciou. Sú známe štyri základné energie, ktoré sú ovládané piatou. Ich vzájomná kombinácia v rôznom možnom pomere určuje charakter a vlastnosti všetkým veciam, udalostiam a dejom. Keďže všetko vo stvorení má aj svoj protiklad, naznačuje to vyváženosť a rovnováhu všetkých energií. Keďže je vo vesmíre neustáty pohyb, aj tieto energie sa miešajú a tým dochádza ku zmenám pozorovatelným všade a vo všetkom okolo nás. Zodpovedajú tomu napríklad štyri ročné obdobia, štyri svetové strany...  Adekvátnym obrazom štyroch energií sú štyri farby kariet. Tiež ich je zhodný počet a je možné ich rôzne premiešať. Okrem farieb s rôznymi hodnotami sú v kartách tzv. dvorné karty určujúce "osoby". Prirodzene tiež v štyroch rôznych farbách. Sústredením sa na dotazovaný problém, alebo konkrétnu osobu ktorej sa vykladá sa karty stávajú akýmsi sprostredkovateľom, médiom či poslom. Preto sú ich symboly schopné odzrkadlovať osudy, charakteristiku a vlastnosti. 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode