Poraďte sa o svojich problémoch

Niečo o mágii

Klienti sa pomerne často pýtajú na tému „mágie“. Či nemajú porobené, či nie sú urieknutí a niekoľko krát som sa tiež stretol aj s požiadavkou získať si pomocou mágie priazeň milovanej osoby, keď je on/ona chladný/á.

Keďže často musím podávať rovnaké vysvetlenia, rozhodol som sa pokúsiť sa spracovať túto tému v podobe niekoľkých stručných  lekcií a vysvetliť tu čo to asi tá mágia je, ako funguje, prečo niekomu funguje, inému nie, čo sa ňou dá získať alebo naopak stratiť.

Budem sa usilovať o čo najzrozumiteľnejšie podanie vysvetlenia a preto nebudem detailne rozoberať mnohé konkrétnosti. Tiež pre ľahšie pochopenie možno použijem niekde metafory, alebo konkrétne príklady. Predpokladám tiež, že niektorí kolegovia problematiky znalí by možno v niektorých prípadoch a bodoch mohli mať námietky v niektorých nepresnostiach. Ide mi však vyslovene o pochopenie princípu na akom je mágia založená, nie jej pitvanie do hĺbky koreňov problematiky a preto si nasledovné riadky netreba zamieňať za školu mágie.

Najbližšie si povieme niečo stručne o pojme a ako sa dá mágia vnímať.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode