Poraďte sa o svojich problémoch

Energia

4. lekcia – energia

 

Po predchádzajúcich úvodných, nie však zanedbateľných informáciách by som konečne chcel prejsť ku skutočnej podstate. Túto lekciu som nazval Energia preto, lebo z magického pohľadu je všetko vo stvorení vnímané ako energia a na princípe energie teda funguje všetko okolo nás. Pri použití tohto výrazu mnohým príde na myseľ asi najčastejšie práve elektrina. Iste všetci vieme o jej existencii, no ak sa pozrieme do otvorov elektrickej zásuvky v stene, iste ju neuvidíme. Vieme však, že ak by sme do nej pripojili nejaký spotrebič, bola by jej prítomnosť dokázaná. Aj keď ju teda nevidíme ako energiu priamo, proste ju vnímame ako prítomnú a skutočnú a iste do tej zásuvky nebudeme pchať prsty.

Denne vnímame sluchom zvuky, zrakom svetlo. Aj tieto sú vlastne energia a z fyziky všetci dobre vieme ako fungujú, ako môžu vznikať a šíriť sa. Len v stručnosti si priblížme napríklad spomenuté svetlo. Vo svetelnom zdroji vznikajú deje pri ktorých sa premieňa energia. Vzniká elektromagnetické žiarenie, ktoré sa šíri do okolia. Toto žiarenie postupne rozkmitáva nabité častice látok ktorými prechádza, alebo na ne dopadá. Takto sa šíri žiarenie ako druh energie, ktorý poznáme ako svetlo. Rovnako sú známe obdobné druhy žiarenia, ktoré zrakom nevnímame, pretože majú inú vlnovú dĺžku a frekvenciu, ale poznáme ich ako infračervené, alebo ultrafialové či röntgenové žiarenie (ale aj mnoho iných). Nebudem sa rozpisovať o ďalších podrobnostiach z oblasti fyziky, ale našli by sme v tomto vednom odbore množstvo príkladov. Tiež vieme o zvuku, ako vzniká a ako sa šíri. Na veľmi podobných princípoch je založená teda aj energia, ktorá nie je zatiaľ vedecky dokázaná. O jej existencii a využívaní sa teda hovorí ako o mágii. Zdôrazňujem ale, že sa jedná len o malú, ale zato najčastejšie používanú  časť a oblasť mágie.

Ako som už vyššie spomenul, na vznik a šírenie energií je potrebných niekoľko faktorov. Vyššie som okrajovo už spomenul svetlo. Ako príklad si vezmime teda hoci obyčajnú sviečku. Keď zapálime sviečku máme zdroj – knôt a parafín, kde prebieha spomenutý dej premeny energie – horením plameňa teda získavame tepelnú a svetelnú energiu. K zapáleniu sviečky  potrebujeme iniciátor –  napr. zápalka, ktorou proces horenia spustíme a v neposlednom rade k horeniu plameňa tiež nevyhnutná prítomnosť kyslíka. Kým ale niektorý zo spomenutých faktorov chýba, nezískame požadovanú svetelnú či tepelnú energiu zo sviečky.

Z tohto všetkého nám teda vyplýva, že aj pri magickom pôsobení potrebujeme minimálne:  zdroj, iniciátor, určitý dej pri ktorom sa transformuje energia a prípadné ďalšie nevyhnutné faktory. Získanú energiu je tiež potrebné usmerniť aby pôsobila na požadovaný cieľ – objekt a musí mať tiež určitý charakter.

Viac o charakteroch v niektorej z budúcich lekcií.

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode