Poraďte sa o svojich problémoch

Fliudá, žiariče a kondenzátory

6. lekcia – fluidá žiariče

 

 

V predchádzajúcich článkoch som sa zmieňoval o jednoduchých živých či neživých žiaričoch. Tie zložitejšie sú náročnejšie na prípravu. Kým kameň alebo bylinky vyžarujú priamo a ihneď (prirodzene tiež netreba opomenúť správnu kombináciu podľa žiadaného cieľa),  tie zložitejšie si vyžadujú dokonalejšie prepracovanie a výrobu. Pre jednoduchšie pochopenie si predstavme prácu maliara. Má k dispozícii niekoľko základných farieb a má znalosť o tom akým spôsobom pri miešaní rôznych pomerov týchto základných farieb môže dostať nepredstaviteľne širokú paletu najpestrejších odtieňov. Podobne je to aj v mágii, kde existuje len niekoľko základných druhov energií a ich kombináciou v správnych pomeroch sa dosahujú rôzne charakteristické vlastnosti, rôzne účinky a rôzna intenzita žiarenia. Práve tieto komplikovanejšie žiariče sa nazývajú fluidické kondenzátory, alebo fluidá.

Kombináciou energií je možné nie len pôsobiť, ale zo správneho vycítenia konkrétnejších pomerov je možné tiež pochopiť rôzne situácie, udalosti, alebo aj vykladať osud (viď v článku s názvom „Prečo práve karty?“).

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode