Poraďte sa o svojich problémoch

Pojem mágia

1. lekciu teda začnem pojmom „mágia“.

 

Mágia je podľa oficiálneho výkladu v slovníku cudzích slov definovaná ako čarodejníctvo, kúzelníctvo; čarovné pôsobenie na niekoho; ovládanie tajomných učení a rituálov.

Ja by som to vlastnými slovami skôr objasnil ako vedná disciplína siahajúca do oblastí, ktoré zatiaľ nie sú dokázateľné a vysvetliteľné inými známymi a prebádanými metódami ako sú napríklad fyzika, chémia, psychológia.

Ak niečo v súčasnej dobe nedokážeme vysvetliť a zdôvodniť, považujeme to za nadprirodzený jav. Ku každému javu sa však dá nájsť aj vysvetlenie, odôvodnenie alebo aspoň najpravdepodobnejší dohad akým sa to či ono dosiahlo. Stačí sa obzrieť do minulosti a nachádzame množstvo príkladov. Množstvo vedcov, bádateľov vynálezcov bolo v minulosti považovaných za mágov, práve z dôvodu nepochopenia ostatnými. Množstvo vynálezov sa však postupom času vysvetlilo, objasnil sa princíp na akom fungujú a aj keď im nerozumieme všetci, jednoducho sme si vedomí toho, že existujú a fungujú. Skúsme si len predstaviť televíziu či mobilný telefón na začiatku minulého storočia. Príkladov by sme našli nespočetné množstvo.

V nasledujúcej lekcii si povieme niečo o druhoch mágie.

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode